Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2892. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Brežice, stran 8147.

  
Na podlagi prvega odstavka 10. člena in prvega odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o imenovanju nove ulice v naselju Brežice 
1. člen 
V naselju Brežice se imenuje nova ulica na odseku od križišča Finžgarjeve ulice in Ulice kozjanskih borcev do križišča Pleteršnikove ulice in Ulice Stanka Škalerja (cestni odsek: JP 528732, v skupni dolžini 232 m). Ulica je del urejevalne enote Ue1 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode« (Uradni list RS, št. 71/10 (72/10 – popr.) in predstavlja osrednjo povezovalno cesto, s katero se tudi fizično loči poslovno-trgovsko območje od območja stanovanjskih dejavnosti.
2. člen 
Nova ulica se imenuje: Ulica Alenke Gerlovič.
3. člen 
Imenovanje ulice zadeva objekt na dosedanjem začasnem naslovu Ulica kozjanskih borcev 57, ki se preštevilči. Preštevilčenje hišnih številk, v skladu s pooblastili, opravi Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. člen 
Stroški, povezani z označevanjem ulice, bremenijo proračun Občine Brežice. Stroški ostalih sprememb, povezanih z imenovanjem ulice, bremenijo pravne osebe zasebnega in javnega prava s sedežem na objektu, ki jih zamenjava zadeva.
5. člen 
Po uveljavitvi tega odloka je Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna Brežice, dolžna v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) najpozneje v 30 dneh po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij in ulic v registru prostorskih enot za območje Občine Brežice.
6. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-6/2011
Brežice, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.