Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2274. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, stran 6558.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14 in 66/15) se naslov 16. člena spremeni tako, da se glasi »spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike V«, v besedilu pa se beseda »spremljevalec« nadomesti z besedilom »spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike V«.
2. člen 
V 18. in 20. členu besedilo »poslovni sekretar VI« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI« v ustreznem sklonu in številu.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Delavci, ki so v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike opravljali delo spremljevalca na delovnem mestu varuha negovalca V, nadaljujejo delo v tem zavodu na delovnem mestu spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike.
4. člen 
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-54/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0046
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost