Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017

Kazalo

2265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, stran 6551.

  
Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15 in 40/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 
1. člen 
V Pravilniku o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (Uradni list RS, št. 55/13) se črtata 5. in 6. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po določbah tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2017
Ljubljana, dne 21. avgusta 2017
EVA 2017-2611-0043
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost