Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2236. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović), stran 6368.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović) 
1. 
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović), (Uradni list RS, št. 87/12).
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Celje.
Št. 3505-29/2012
Celje, dne 3. avgusta 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.

AAA Zlata odličnost