Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017

Kazalo

2225. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci, stran 6344.

  
Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06 in 100/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu, so:
– upravne overitve podpisa in kopije,
– izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov,
– izdaja potrdila o vložitvi vloge po 63. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o splošnem upravnem postopku),
– izdaja potrdil iz kazenske evidence,
– sprejem vlog za izdajo digitalnih spletnih potrdil SIGENCA,
– postopki na točki VEM,
– obveščanje državljanov, da ne posedujejo nobenega veljavnega identifikacijskega dokumenta,
– potrjevanje podpore volivcev in
– izdaja potrdil po 179. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-476/2017/10
Ljubljana, dne 27. julija 2017
EVA 2017-3130-0024
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo