Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1896. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica, stran 5113.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen 
Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 6/17) se dopolni tako, da se:
v 1. členu preglednica dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»
poslovni prostori v objektu Miren 5C
220,00 €/mesec
« 
v 3. členu preglednica dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»
oljčnik
1,50 €
« 
V 4. členu se doda točka V., ki se glasi:
V. Najem prostorov v stavbi Pomnika braniteljem slovenske zemlje Cerje (razen gostinskega lokala navedenega v 1. členu tega sklepa):
»Višino najemnine oziroma uporabnine za uporabo prostorov v stavbi Pomnika braniteljem slovenske zemlje Cerje (razen gostinskega lokala navedenega v 1. členu tega sklepa) bo določil župan s svojim aktom.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017-4
Miren, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost