Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017

Kazalo

1882. Sklep o imenovanju predsednice Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 5102.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in desete alineje 16. člena v povezavi s 23. členom Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 21. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
I. 
Za predsednico Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se imenuje Brigita Primc.
II. 
Imenovana, v sklepu številka 900-0024/2014-1 z dne 1. 12. 2014, nadomesti predsednico Majo Strnad.
III. 
Mandat predsednice Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članov Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 5. 10. 2014.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po imenovanju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0024/2014-2
Ivančna Gorica, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost