Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1506. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v Občini Gornja Radgona, stran 4151.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v Občini Gornja Radgona 
1. člen 
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu priobalnega zemljišča na parc. št. 153/2, k.o. Gornja Radgona, ob vodotoku Mura v občini Gornja Radgona, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v občini Gornja Radgona na zemljišču parc. št. 153/2, k.o. Gornja Radgona, poteka po lomnih točkah, ki so določene v koordinatnem sistemu D48/GK in navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega odstavka poteka od lomne točke T1, ki se navezuje na 15-metrski pas priobalnega zemljišča, do lomne točke T2, kjer je širina priobalnega zemljišča 5 metrov. Med lomnimi točkami T2, T3 in T4 poteka meja priobalnega zemljišča, ki je od meje vodnega zemljišča oddaljena 5 metrov. Lomna točka T4 se navezuje na zadnjo lomno točko T5, ki se navezuje na 15-metrski zunanji pas priobalnega zemljišča.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v vodni kataster.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2017
Ljubljana, dne 1. junija 2017
EVA 2017-2550-0027
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost