Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1449. Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice, stran 3982.

  
Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu priglasitve izdane menice 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način priglasitve podatkov o izdanih menicah proračunskih uporabnikov, skladno s 25. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1).
(2) Menice, ki jih na podlagi področnega zakona izdajo proračunski uporabniki, se lahko unovčijo v breme podračuna proračunskega uporabnika pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen 
Proračunski uporabniki podatke iz prvega odstavka 25. člena ZOPSPU-1, posredujejo UJP v elektronski obliki, v skladu s Strukturo elektronske oblike podatkov, ki se izmenjujejo med proračunskimi uporabniki ter ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike in UJP, določeno v prvem odstavku 23. člena Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15 in 77/16 – ZOPSPU-1), in sicer v osmih dneh po izdaji menice.
3. člen 
(1) UJP najkasneje naslednji delovni dan po prejemu podatkov iz 2. člena tega pravilnika, omogoči pooblaščenim osebam prevzem le-teh prek spletne aplikacije UJPnet in sicer na podlagi Vloge za dostop do UJPnet, podpisane s strani zakonitega zastopnika, ki je sestavni del Pogojev poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet, ki so objavljeni na spletni strani UJP.
(2) UJP najkasneje peti delovni dan po prejemu podatkov iz 2. člena tega pravilnika, omogoči prek spletne aplikacije UJPnet prevzem podatkov o izdanih menicah proračunskih uporabnikov, ustanovitelju proračunskega uporabnika, ki je menico izdal.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 7. junija 2017.
Št. 007-224/2017/8
Ljubljana, dne 15. maja 2017
EVA 2017-1611-0020
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 

AAA Zlata odličnost