Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1444. Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015-B), stran 3960.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-9
Ljubljana, dne 1. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010–2017 (ZRPPR1015-B)
1. člen
V Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15) se v naslovu zakona, prvem odstavku 1. člena, prvem odstavku 3. člena, naslovu in prvem ter šestem odstavku 4. člena, prvem odstavku 6. člena in prvem odstavku 13. člena število »2017« nadomesti s številom »2019«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Vlada Republike Slovenije uskladi vsebino Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017 z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/17-4/19
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1805-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost