Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 3, stran 3481.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražice (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 3
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/11, 50/14, 32/15, 46/16, 82/16) se spremeni 103. člen, tako, da se glasi:
Pe 04.tm
Gor. Petrinci J
CD, PC
0,8
/
/
Gradnja objektov: 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
07
So 63.tm
Gasilski dom
CU, PC
0,80
/
Gradnja objektov: 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje. Stavba GD 
je lahko visoka največ E4.
08
Za 24.js
Podvas 2
CD
0,8
/
/
Gradnja objektov: 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
08, 09
Ži 32.js
/
CD
do 0,8
OPPN 23-03: Delna sanacija Žimaric
/
Gradnja objektov: 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
03
Zp 05.vas
Veliki Zapotok
SK, PC
0,40
/
V primeru, kjer aktivna stanovanjska hiša že stoji v sekundarnem delu, 
se lahko vzorec lociranja objektov nadaljuje, razen pri nadomestnih gradnjah stanovanjske stavbe 
ali stavbe z javnimi prostori. Gradnja objektov: 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
09
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.