Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1240. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017, stran 3478.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 22. redni seji dne 26. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16).
2. člen 
Na koncu četrtega odstavka 13. člena se za besedo »sveta« doda besedilo »do skupne višine 202.000 EUR«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2017
Sevnica, dne 28. aprila 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.