Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 3467.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in vse spremembe in dopolnitve) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in vse spremembe in dopolnitve) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in vse spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Lendava na 14. redni seji dne 26. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava 
1. člen 
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/17 in 18/17) se v 28. členu spremeni številka »30« v številko »90«.
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0002/2017-7
Lendava, dne 26. aprila 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.