Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras, stran 3464.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras 
1. člen 
S tem odlokom se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »S tem odlokom Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi javni zavod z imenom Javni zavod Komenski Kras, za opravljanje dejavnosti na področju turizma in kulture (v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ime zavoda je: Javni zavod Komenski Kras«.
3. člen 
Zadnji stavek v tretjem odstavku 12. člena se spremeni tako, da se glasi: »Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.«.
4. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi: »Po uveljavitvi tega odloka se uporabljeno ime Javni zavod komenski Kras nadomesti z novim imenom Javni zavod Komenski Kras v vseh pravnih postopkih in drugih dejavnostih.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2015-45
Komen, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.