Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1218. Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke, stran 3449.

  
Na podlagi osmega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 15. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pravila v zvezi z natančnim mestom splošnih opozoril in informativnih sporočil na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje, v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/1735 z dne 24. septembra 2015 o natančnem mestu splošnega opozorila in informativnega sporočila na vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje (UL L št. 252 z dne 29. 9. 2015, str. 49; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2015/1735/EU) in Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/1842 z dne 9. oktobra 2015 o tehničnih specifikacijah za razporeditev, zasnovo in obliko sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje (UL L št. 267 z dne 14. 10. 2015, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2015/1842/EU), seznam besedilnih opozoril iz Priloge I Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov ter razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 1) in knjižnico slik, ki se uporablja za sestavljena zdravstvena opozorila na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje v skladu z Delegirano direktivo Komisije 2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo za tobačne izdelke (UL L št. 360 z dne 17. 12. 2014, str. 22).
2. člen 
(mesto splošnega opozorila in informativnega sporočila na pravokotnih vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje) 
Mesto in razporeditev splošnega opozorila in informativnega sporočila na pravokotnih vrečkah, v katerih se daje na trg tobak za zvijanje, morata biti v skladu s prvim odstavkom 2. člena in Prilogo Izvedbenega sklepa 2015/1735/EU.
3. člen 
(mesto splošnega opozorila in informativnega sporočila na samostoječih vrečkah, v katerih se trži tobak za zvijanje) 
Mesto splošnega opozorila in informativnega sporočila na samostoječih vrečkah, v katerih se daje na trg tobak za zvijanje, mora biti v skladu s 3. členom Izvedbenega sklepa 2015/1735/EU.
4. člen 
(razporeditev in oblika sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje) 
Razporeditev in oblika sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje morata biti v skladu z 2. členom in Prilogo Izvedbenega sklepa 2015/1842/EU.
5. člen 
(zasnova sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje) 
Zasnova sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke za kajenje mora biti v skladu s 3. členom Izvedbenega sklepa 2015/1842/EU.
6. člen 
(posebna pravila za nekatere zavojčke tobačnih izdelkov za kajenje s pokrovčkom) 
Posebna pravila za sestavljena zdravstvena opozorila, ki se uporabljajo za nekatere zavojčke tobačnih izdelkov za kajenje s pokrovčkom, so določena v 4. členu Izvedbenega sklepa 2015/1842/EU.
7. člen 
(seznam besedilnih opozoril) 
Seznam besedilnih opozoril je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(knjižica slik) 
(1) Knjižnica slik za sestavljena zdravstvena opozorila je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni sklopi iz knjižice slik se morajo na embalaži tobačnih izdelkov uporabljati eno leto in se izmenjujejo vsako leto.
9. člen 
(zdravstvena opozorila na cigarah) 
(1) V primeru cigar, ki se potrošniku prodajajo posamezno, se splošna opozorila, informativna sporočila in sestavljena zdravstvena opozorila natisnejo na sprednji in zadnji površini tipizirane zunanje embalaže, v kateri se posamezna cigara izroči potrošniku.
(2) V primeru tipizirane zunanje embalaže iz prejšnjega odstavka, ki nima stranskih površin, sestavljena zdravstvena opozorila pokrivajo 65 odstotkov sprednje in zadnje površine embalaže, splošna opozorila in informativna sporočila pa 50 odstotkov preostalega dela embalaže.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek uporabe) 
(1) V skladu z drugim odstavkom 1. člena Izvedbenega sklepa 2015/1735/EU se do 20. maja 2018 uporabljajo naslednja pravila za tobak za zvijanje v pravokotnih vrečkah iz polietilena, polipropilena ali večslojnega materiala z zavihki, ki okrog in okrog ovijajo njihove odprtine:
– informativno sporočilo se lahko razporedi na površino, ki postane vidna, ko je zavojček delno odprt;
– splošno opozorilo se lahko razporedi na spodnjo površino, ki postane vidna, ko je zavojček popolnoma odprt;
– notranjost zavihka, ki postane vidna, ko je zavojček popolnoma odprt, se ne potiska ali uporablja na noben drug način;
– splošno opozorilo in informativno sporočilo sta razporejena na zgornjem robu površin, na katerih sta natisnjena.
(2) V skladu s 4. členom Izvedbenega sklepa 2015/1735/EU se tobak za zvijanje v vrečkah, ki se proizvedejo ali dajo v prosti promet do 20. maja 2018 in so označene s splošnim opozorilom in informativnim sporočilom v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko daje v promet do 20. maja 2019.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-30/2017
Ljubljana, dne 4. maja 2017
EVA 2016-2711-0036
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost