Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017

Kazalo

1216. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, stran 3448.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA, 4/09 in 37/16) se v drugem odstavku 26. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– katastrski občini 105 Murska Sobota, parcela 1301 (ID 1830143), stavba ID znak št. 105-2777-1 in ID znak št. 105-2777-2, na naslovu Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota, ter pripadajoča zemljišča, parcele 1303/6 (ID 6325875), 1303/2 (ID 376539), 1303/7 (ID 6325874), 1306/2 (ID 6618389), 1300 (ID 4239474), 1303/8 (ID 6325876), 1303/10 (ID 6618393), 1303/12 (ID 6618392) vse do celote (1/1),«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-4/2017
Ljubljana, dne 4. maja 2017
EVA 2017-3340-0005
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost