Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

989. Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele, stran 2906.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/45 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 23. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele 
1. Parcela št. 1363/2 (opuščena pot) k.o. Žiri v izmeri 380 m2 se izvzame iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek k.o. Žiri, na njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Občine Žiri za podpis pogodbe o zamenjavi parcele št. 1363/2 (opuščena pot) k.o. Žiri, v izmeri 380 m2, ki je v lasti Občine Žiri, za zemljišči s parcelno številko 1549/2 (380 m2) in 1549/5 (89 m2) vse k.o. Žiri, v lasti Andreja Maček, Petkovec 43, Rovte, ki v naravi predstavljata pot.
3. Vse nastale stroške povezane z zamenjavo zemljišča krije stranka.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0012/2017-2
Žiri, dne 24. marca 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.