Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

988. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018., stran 2905.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 95/14, 14/15) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 18. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 
1. člen 
Občinski svet Občine Turnišče soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 znašala:
– od ponedeljka do sobote 16,18 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve v višini 13,97 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,21 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan 17,83 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,62 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,21 EUR na uro.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 6,66 EUR za efektivno uro od ponedeljka do sobote. Razlika do polne cene storitve 16,18 EUR se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0,32 EUR, iz subvencije Občine Turnišče v višini 6,99 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 2,21 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 7,49 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene storitve 17,83 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0,32 EUR, iz subvencije Občine Turnišče v višini 7,81 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 2,21 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen 
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep št. 731/98-NZ, z dne 28. 8. 1998.
Št. 3/2017-18R
Turnišče, dne 6. aprila 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.