Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

984. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017, stran 2901.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 22. seji dne 4. aprila 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/17) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2017 izda javnemu zavodu Posoški razvojni center za zadolžitev do skupne višine glavnic 33.400,00 EUR za izvedbo podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, in sicer pod naslednjimi pogoji: letna obrestna mera največ veljavna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči + 1 %, odplačilna doba posojila največ osemnajst mesecev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0098/2016
Tolmin, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.