Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

974. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016, stran 2892.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 23. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:
– prihodke v višini
9.225.754,27 EUR
– odhodke v višini
8.944.612,11 EUR
– presežek prihodkov nad odhodki
281.142,16 EUR
– najeto posojilo v letu 2016
204.357,00 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016
216.947,07 EUR
2. člen 
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2016
1.375,26 EUR
– prihodke v višini
90.000,00 EUR
– odhodke v višini
86.410,77 EUR
– stanje na dan 31. 12. 2016
4.964,49 EUR
3. člen 
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2016 izkazuje:
– najeto posojilo v letu 2016 – državna povratna sredstva
204.357,00 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016 – Javni sklad Ribnica 2009
71.524,56 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016 – Javni sklad Ribnica 2012
88.636,44 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016 – OKP
10.619,43 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016 – SID banka 2014
22.166,64 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2016 – SID banka 2015
24.000,00 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31. 12. 2016, znaša
499.073,41 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31. 12. 2016, znaša
945.454,24 EUR
Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2016, znaša
49.843,84 EUR
Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31. 12. 2016, znaša
221.666,72 EUR
Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31. 12. 2016, znaša:
206.000,00 EUR
Stanje državnega kredita (kredit 2016) MGRT na dan 31. 12. 2016, znaša:
204.357,00 EUR
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2017-01
Rogaška Slatina, dne 29. marca 2017
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost