Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Kočevska Reka, k.o. Štalcerji, k.o. Borovec in k.o. Livold, stran 2789.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Kočevska Reka, k.o. Štalcerji, k.o. Borovec in k.o. Livold 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine:
– parc. št. 3241/13 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: 1590 3241/13, v izmeri 387 m2,
– parc. št. 2815/3 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: 1592 2815/3, v izmeri 112 m2,
– parc. št. 2572/4 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/4 v izmeri 64 m2,
– parc. št. 2572/6 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/6 v izmeri 75 m2,
– parc. št. 2572/7 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/7, v izmeri 74 m2,
– parc. št. 2572/8 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/8, v izmeri 107 m2,,
– parc. št. 2572/9 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/9, v izmeri 164 m2,
– parc. št. 2572/10 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/10 v izmeri 175 m2
– parc. št. 2572/11 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/11 v izmeri 69 m2
– parc. št. 4067/5 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 4067/5 v izmeri 159 m2 in
– parc. št. 4067/7 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 4067/7, v izmeri 6 m2.
2. člen 
Nepremičnine parc. št. 3241/13 k.o. 1590 Kočevska Reka, ID znak: 1590 3241/13, v izmeri 387 m2, parc. št. 2815/3 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: 1592 2815/3, v izmeri 112 m2, parc. št. 2572/4 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/4 v izmeri 64 m2, parc. št. 2572/6 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/6 v izmeri 75 m2, parc. št. 2572/7 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/7, v izmeri 74 m2, parc. št. 2572/8 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/8, v izmeri 107 m2, parc. št. 2572/9 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/9, v izmeri 164 m2, parc. št. 2572/10 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/10 v izmeri 175 m2, parc. št. 2572/11 k.o. 1589 Borovec, ID znak: 1589 2572/11 v izmeri 69 m2, parc. št. 4067/5 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 4067/5 v izmeri 159 m2 in parc. št. 4067/7 k.o. 1581 Livold, ID znak: 1581 4067/7, v izmeri 6 m2 postanejo lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000 do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-21/2017-628
Kočevje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.