Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

943. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje, stran 2778.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), v zvezi z 9., 16. in 18. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) ter 28. členom Odloka o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/16) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje 
1. člen 
Ugotovi se javni interes za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje za namen gradnje, postavitve, obratovanja ali vzdrževanja komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture oziroma priključitve obstoječih in novozgrajenih objektov, stavb ali gradbenih inženirskih objektov na komunikacijsko omrežje.
2. člen 
Vsebina služnosti se določi s služnostno pogodbo, ki se sklene med Občino Grosuplje in investitorjem oziroma posameznim služnostnim upravičencem.
3. člen 
Služnostno upravičenje se vsebinsko določi v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0051/2017
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.