Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

934. Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče, stran 2767.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče 
1. člen 
Na območju Občine Cerkno se spremeni območje naselja Gorje in območje naselja Trebenče.
2. člen 
Območje naselij se spremeni tako, da se naselje Gorje zmanjša za prostorski okoliš 0062, ki se priključi k naselju Trebenče.
3. člen 
Območje spremembe meje med naselji Gorje in Trebenče je prikazano v grafični prilogi Elaborata določitve območja naselja – predlog spremembe območij naselij Gorje in Trebenče v merilu 1:3500, katerega je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod št. 353/2016-4201-842.
Kartografski prikaz je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Nova Gorica, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen 
V naselju Gorje se ukine hišna številka Gorje 37. Stavbi se po izvedeni spremembi meje med naseljema Gorje in Trebenče določi hišna številka v okviru naselja Trebenče.
5. člen
Stroški tablice s hišno številko in stroški menjave osebnih dokumentov bremenijo predlagatelja spremembe.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije v 30 dneh po veljavnosti tega odloka, po uradni dolžnosti evidentira spremembe v Registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-0004/2016-2
Cerkno, dne 6. aprila 2017
 
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.