Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

919. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah, stran 2760.

  
Na podlagi 24., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 2. seji 6. aprila 2017, sprejela
S K L E P E 
v volilni komisiji III. volilne enote 
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor, je dr. Janezu Pogorelcu z imenovanjem za namestnika člana Državne volilne komisije, funkcija člana volilne komisije III. volilne enote prenehala, zato se za člana volilne komisije III. volilne enote
imenuje:
– mag. Samo Logar, roj. 20. 7. 1970, stanujoč v Ljubljani, Pločanska ulica 10.
v 7. okrajni volilni komisiji V. volilne enote 
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor, je mag. Mileni Pečovnik z imenovanjem za članico Državne volilne komisije, funkcija namestnice predsednika 7. okrajne volilne komisije V. volilne enote prenehala, zato se za namestnico predsednika 7. okrajne volilne komisije V. volilne enote
imenuje:
– Marija Mojca Hostnik, roj. 4. 6. 1974, stanujoča Jelce 5 b, 3263 Gorica pri Slivnici.
v volilni komisiji VI. volilne enote
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor, je Iztoku Majheniču z imenovanjem za namestnika člana Državne volilne komisije, funkcija člana volilne komisije VI. volilne enote prenehala, zato se za člana volilne komisije VI. volilne enote
imenuje:
– Sašo Jejčič, roj. 30. 4. 1954, stanujoč Kajuhova 21, 8290 Sevnica.
v volilni komisiji VII. volilne enote 
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor, je mag. Nini Brumen z imenovanjem za članico Državne volilne komisije, funkcija članice volilne komisije VII. volilne enote prenehala, zato se za člana volilne komisije VII. volilne enote
imenuje:
Robert Pungerl, roj. 18. 4. 1973, stanujoč Valesova 37, 2000 Maribor
v volilni komisiji II. volilne enote 
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Josip Bajc
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Bor Zgonc, roj. 6. 11. 1982, stanujoč Zeleni biser 6, 6230 Postojna.
V 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote 
se razreši:
 dolžnosti člana:
Anton Benjamin Strah
in
se imenuje:
– za članico:
Nataša Smrekar, roj. 2. 11. 1978, stanujoča Podovnice 34, 1357 Notranje Gorice.
V 1. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote 
se razreši:
– dolžnosti članice:
Katica Troha
in
se imenuje:
– za članico:
Martina Vrečič, roj. 27. 3. 1976, stanujoča Roška cesta 13, 1330 Kočevje.
Št. 040-35/2014
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik