Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice, stran 2700.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10, 17/11, 44/13 – popravek in 26/14) se spremeni besedilo petega odstavka 10. člena, ki se po novem glasi:
»(5) Občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 5. člena in 1. točke 6. člena tega odloka.«
2. člen 
Spremeni se besedilo petega odstavka 11. člena, ki se po novem glasi:
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 8. in 9. točke prvega odstavka 5. člena in 2., 3. in 4. točke 6. člena tega odloka.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2017
Slovenske Konjice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost