Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

907. Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici, stran 2699.

  
Na podlagi 62. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 6. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 68/16), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici 
1. člen 
S to odredbo se za območje kratkotrajnega parkiranja določi javno parkirišče na zemljišču s parc. št. 1520/71, k.o. 1379 Sevnica, na Glavnem trgu v Sevnici.
2. člen 
Parkiranje na območju je omejeno na največ eno uro.
Parkirni prostori, na katerih velja omejitev, so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopu na parkirišče.
3. člen 
Omejitev velja od 7. do 17. ure. Ob nedeljah in državnih praznikih omejitve parkiranja ni.
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 371-0117/2014
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.