Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

905. Sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica, stran 2697.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 74 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
2,2427
2,4558
20 < DN < 40
3
6,7281
7,3673
40 ≤ DN < 50
10
22,4270
24,5576
50 ≤ DN < 65
15
33,6405
36,8363
65 ≤ DN < 80
30
67,2810
73,6727
80 ≤ DN < 100
50
112,1350
122,7878
100 ≤ DN < 150
100
224,2700
245,5757
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3063
0,3354
III. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 90 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
0,7168
0,7849
20 < DN < 40
3
2,1504
2,3547
40 ≤ DN < 50
10
7,1680
7,8490
50 ≤ DN < 65
15
10,7520
11,7734
65 ≤ DN < 80
30
21,5040
23,5469
80 ≤ DN < 100
50
35,8400
39,2448
100 ≤ DN < 150
100
71,6800
78,4896
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5394
0,5906
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. aprilom 2017.
Št. 354-0027/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.