Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

904. Sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica, stran 2696.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.
II. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.
III. 
Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,2164
8,9970
20 < DN < 40
3
24,6492
26,9909
40 ≤ DN < 50
10
82,1640
89,9696
50 ≤ DN < 65
15
123,2460
134,9544
65 ≤ DN < 80
30
246,4920
269,9087
80 ≤ DN < 100
50
410,8200
449,8479
100 ≤ DN < 150
100
821,6400
899,6958
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3063
0,3354
IV. 
Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
6,5879
7,2138
20 < DN < 40
3
19,7637
21,6413
40 ≤ DN < 50
10
65,8790
72,1375
50 ≤ DN < 65
15
98,8185
108,2063
65 ≤ DN < 80
30
197,6370
216,4125
80 ≤ DN < 100
50
329,3950
360,6875
100 ≤ DN < 150
100
658,7900
721,3751
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5394
0,5906
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. aprilom 2017.
Št. 354-0027/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.