Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

903. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici, stran 2696.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in 6. člena Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici (Uradni list RS, št. 46/07) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni sejni dne 29. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici 
1. člen 
V 4. členu Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 41/09) se v prvem stavku črta pika in doda naslednje besedilo: »in v notranjosti zaklonišča v 1. etaži zgradbe HTC na naslovu Sevnica, Trg svobode 5, v izmeri neto tlorisne površine 125,49 m2«.
2. člen 
V 5. členu se spremeni besedilo v drugi alineji, tako da se glasi:
»– vsako sredo, petek in soboto med 8. in 12. uro«.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega prodajnega mesta do 30 minut od začetka obratovalnega časa, lahko upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca. Plačani znesek najemnine ali rezervacije ostane upravljavcu.«
4. člen 
V 15. členu v prvem odstavku za besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova točka, ki se glasi:
»3. predpakiranimi alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.«
5. člen 
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalci, za katere Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost