Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica, stran 2677.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 in 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji dne 30. marca 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica 
1. člen 
V 5. členu Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 39/13) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci LPŠ, ki jim glede na kriterije razpisa pripada več ur kot je prostora v objektu, za katerega so kandidirali, del programa lahko opravijo v spremljajočih prostorih tega objekta ali v drugih primernih objektih v občini, v kolikor to ni mogoče, se izvajalcem LPŠ dodeljene ure na razpisu sorazmerno zmanjšajo.«
2. člen 
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
»Zunanje športne površine, razen travnate površine znotraj atletske steze na Stadionu Obrtna cona Ribnica – Ugar, lahko v terminih, ko na njih ne poteka dejavnost šole ali program izvajalca letnega programa športa, prosto uporabljajo občani.«
3. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki glasi:
»Travnato površino znotraj atletske steze Stadiona Obrtna cona Ribnica – Ugar uporabljajo le:
– vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa šolske vzgoje in
– izvajalci letnega programa športa.
Vsi ostali uporabniki uporabljajo travnato površino v skladu s pogodbo z upravljalcem.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013
Ribnica, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost