Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

867. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, stran 2547.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in 43. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 6/02) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Urad na področju kibernetske varnosti opravlja naslednje naloge:
1. usklajuje zmogljivosti za zagotavljanje kibernetske varnosti;
2. sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter skrbi za izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb na področju kibernetske varnosti;
3. usklajuje izvajanje Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije;
4. sodeluje pri načrtovanju postopkov in ukrepov na področju tveganj ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov;
5. dejavno se vključuje v izobraževalni proces na področju kibernetske varnosti;
6. sodeluje pri načrtovanju postopkov in ukrepov za obvladovanje kibernetskih incidentov;
7. sodeluje z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in zasebnim sektorjem pri spodbujanju in krepitvi kibernetske varnosti in odpornosti ključne informacijsko-komunikacijske infrastrukture;
8. spremlja zmogljivosti za zagotavljanje kibernetske varnosti na državni ravni;
9. sodeluje pri organizaciji in usklajevanju državne vaje iz kibernetske varnosti ter pri usklajevanju mednarodnih vaj iz kibernetske varnosti, pri katerih sodeluje;
10. sodeluje pri spremljanju kibernetskih incidentov na državni ravni;
11. sodeluje pri usklajevanju in usmerjanju delovanja skupin za odzivanje na kibernetske incidente v Republiki Sloveniji;
12. sodeluje pri zagotavljanju zgodnjega obveščanja, opozarjanja in informiranja vseh deležnikov o tveganjih in kibernetskih incidentih;
13. sodeluje v mednarodni mreži organov, pristojnih za odzivanje na kibernetske incidente.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-7/2017
Ljubljana, dne 6. aprila 2017
EVA 2017-1535-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost