Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

799. Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava, stran 2314.

  
Na podlagi četrtega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila, ki jih javni zdravstveni zavod upošteva pri določitvi višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba).
2. člen 
Javni zdravstveni zavod pri določitvi višine plačila iz prejšnjega člena upošteva razliko med prihodki, pridobljenimi za opravljeno zdravstveno storitev, in stroški dela, materiala, storitev (razen stroška za plačilo podjemne pogodbe), amortizacije in drugih stroškov poslovanja, povezanih z opravljanjem zdravstvene storitve, ki je predmet podjemne pogodbe. Plačilo ne sme biti višje od prihodka, pridobljenega za opravljeno zdravstveno storitev.
3. člen 
Če višine plačila po podjemni pogodbi ni mogoče določiti v skladu s prejšnjim členom, javni zdravstveni zavod kot merilo za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi upošteva največ bruto urno postavko plače glede na 53. plačni razred.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava (Uradni list RS, št. 18/13).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-21/2017
Ljubljana, dne 28. marca 2017
EVA 2017-2711-0021
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje