Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

796. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 2311.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16 in 84/16) se v Prilogi I za vrstico:
»
B017390
Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (CRKDJ)
direktor JZ
49
« 
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
B017390
Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT)
direktor JZ
49
«. 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2017
Ljubljana, dne 30. marca 2017
EVA 2017-3130-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik