Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

786. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2301.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/45 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 23. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
Ukine se status javnega dobra nepremičnine katastrska občina 2021 Dobračeva, parcela št. 863/12. Pri navedeni nepremičnini se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri, MŠ 5883202000.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0014/2017-1
Žiri, dne 24. marca 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.