Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2277.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 16/99 – popr., 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 26. redni seji dne 16. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/08) se 6. točka Meril za vrednotenje in izbor programov športa, ki so priloga k Pravilniku spremeni tako, da se glasi:
»6. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV 
I. Športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje iz I., II., III. in IV. točke poglavja 2. teh meril lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnih kadrov:
– če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
– če ima trenerja zaposlenega pri društvu oziroma klubu
– če ima trener strokovno izobrazbo športne smeri oziroma večletne (več kot 5 let) delovne izkušnje kot trener v tej športni panogi,
– če ima licenco in reference v športni panogi,
– če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener) iz katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje najmanj enega leta.
Če je profesionalni trener v društvu oziroma klubu zaposlen za manj kot polni delovni čas, se klubu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini do največ toliko odstotkov kot je zaposlen, glede na maksimalno število prejetih točk.
II. Klubi in društva v vlogi lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja. Analizo kandidatur opravi občinska uprava v sodelovanju s komisijo, višina sofinanciranja se določi v skladu z Letnim programom športa v Občini Šempeter - Vrtojba.
Točkovnik:
Merila za sofinanciranje profesional. športnih trenerjev
Rezultati tekmovanj za dve pretekli leti
Program
Točke na uro (tedensko)
Svetovno/Evropsko/primerljiv
Ekipa
Posameznik
Športna vzgoja otrok in mladine – kakovostni in vrhunski šport
7
1. mesto 
2. mesto 
3. mesto 
4. mesto 
Udeležba
100 
80 
64 
51 
26
50 
40 
32 
26 
13
Kakovostni in vrhunski šport odraslih
6
Državno prvenstvo
Ekipa
Posameznik
Interesna športna vzgoja otrok in mladine
5
1. mesto
50
26
2. mesto
40
21
3. mesto
32
17
Športna rekreacija
3
4. mesto
26
13
*Kategorizacija
20
*Kategorizacija – Število kategoriziranih športnikov, ki jih trenira profesionalni trener
Točkujejo se rezultati preteklega in predpreteklega leta, doseženi pod okriljem panožnih športnih zvez oziroma Olimpijskega komiteja Slovenije.«
2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-6/2017-15
Šempeter pri Gorici, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti