Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 7.1), stran 2275.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 22. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 7.1)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na stavbnem zemljišču z ID znakom parcela 849 70/16.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0002/2017
zveza spis št. 478-0085/2016
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.