Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

773. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško, stran 2271.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 21. seji, dne 16. 3. 2017, sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško 
I. 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne v občini Krško iz sredstev občinskega proračuna.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,8797
4,2483
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
11,6390
12,7447
OMREŽNINA priključka DN 40
10
38,7967
42,4824
OMREŽNINA priključka DN 50
15
58,1951
63,7236
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
193,9837
212,4122
OMREŽNINA priključka DN 100
100
387,9675
424,8244
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,6784
0,7428
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2017:
 
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,2543
5,7535
3,4679
3,7974
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
15,763
17,2605
10,4036
11,3919
OMREŽNINA priključka DN 40
10
52,5434
57,5350
34,6787
37,9732
OMREŽNINA priključka DN 50
15
78,8151
86,3025
52,0180
56,9597
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
262,7171
287,6752
173,3933
189,8657
OMREŽNINA priključka DN 100
100
525,4342
575,3504
346,7866
379,7313
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,2819
0,3087
0,2819
0,3087
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine v višini 113.881 EUR brez DDV kar predstavlja 34 % cene.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2017:
 
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,1358
1,2437
0,3407
0,3731
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,4075
3,7312
1,0222
1,1193
OMREŽNINA priključka DN 40
10
11,3583
12,4373
3,4075
3,7312
OMREŽNINA priključka DN 50
15
17,0375
18,6561
5,1112
5,5968
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
56,7916
62,1868
17,0375
18,6561
OMREŽNINA priključka DN 100
100
113,5832
124,3736
34,0750
37,3121
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,0961
0,1052
0,0961
0,1052
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine v višini 34.700 EUR brez DDV, kar predstavlja 70 %.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2017:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,5503
0,6026
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
1,6510
1,8078
OMREŽNINA priključka DN 40
10
5,5033
6,0261
OMREŽNINA priključka DN 50
15
8,2550
9,0392
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
27,5165
30,1306
OMREŽNINA priključka DN 100
100
55,0331
60,2612
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5596
0,6128
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2017:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2757
0,3019
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,8272
0,9058
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,7573
3,0192
OMREŽNINA priključka DN 50
15
4,1359
4,5288
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
13,7865
15,0962
OMREŽNINA priključka DN 100
100
27,5730
30,1924
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1445
0,1582
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2017:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,1736
1,2851
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,5208
3,8553
OMREŽNINA priključka DN 40
10
11,7361
12,8510
OMREŽNINA priključka DN 50
15
17,6042
19,2766
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
58,6807
64,2554
OMREŽNINA priključka DN 100
100
117,3614
128,5107
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,3919
0,4291
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2017:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0024
0,0026
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1217
0,1333
Skupaj na kg
0,1241
0,1359
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2017:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0052
0,0057
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0471
0,0516
Skupaj na kg
0,0523
0,0573
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov za leto 2017:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0011
0,0012
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0980
0,1073
Skupaj na kg
0,0991
0,1085
III. 
Občina Krško bo za subvencije za storitev omrežnine za uporabnike nepridobitne dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode namenila 148.581 EUR brez DDV oziroma 162.696 EUR z DDV.
IV. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško (Uradni list RS, št. 21/16).
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2017 dalje.
Št. 354-2/2016-O604
Krško, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.