Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

772. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško, stran 2269.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 21. seji, dne 16. 3. 2017, sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2017.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2017.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,8797
4,2483
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
11,6390
12,7447
OMREŽNINA priključka DN 40
10
38,7967
42,4824
OMREŽNINA priključka DN 50
15
58,1951
63,7236
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
193,9837
212,4122
OMREŽNINA priključka DN 100
100
387,9675
424,8244
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,6784
0,7428
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,2543
5,7535
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
15,7630
17,2605
OMREŽNINA priključka DN 40
10
52,5434
57,5350
OMREŽNINA priključka DN 50
15
78,8151
86,3025
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
262,7171
287,6752
OMREŽNINA priključka DN 100
100
525,4342
575,3504
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,2819
0,3087
Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,1358
1,2437
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,4075
3,7312
OMREŽNINA priključka DN 40
10
11,3583
12,4373
OMREŽNINA priključka DN 50
15
17,0375
18,6561
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
56,7916
62,1868
OMREŽNINA priključka DN 100
100
113,5832
124,3736
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,0961
0,1052
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,5503
0,6026
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
1,6510
1,8078
OMREŽNINA priključka DN 40
10
5,5033
6,0261
OMREŽNINA priključka DN 50
15
8,2550
9,0392
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
27,5165
30,1306
OMREŽNINA priključka DN 100
100
55,0331
60,2612
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5596
0,6128
Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2757
0,3019
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,8272
0,9058
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,7573
3,0192
OMREŽNINA priključka DN 50
15
4,1359
4,5288
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
13,7865
15,0962
OMREŽNINA priključka DN 100
100
27,5730
30,1924
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1445
0,1582
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2017 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,1736
1,2851
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,5208
3,8553
OMREŽNINA priključka DN 40
10
11,7361
12,8510
OMREŽNINA priključka DN 50
15
17,6042
19,2766
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
58,6807
64,2554
OMREŽNINA priključka DN 100
100
117,3614
128,5107
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,3919
0,4291
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2017 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0024
0,0026
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1217
0,1333
Skupaj na kg
0,1241
0,1359
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2017 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0052
0,0057
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0471
0,0516
Skupaj na kg
0,0523
0,0573
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2017 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0011
0,0012
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0980
0,1073
Skupaj na kg
0,0991
0,1085
III. 
Cene oziroma tarife sprejete po Tarifnih sistemih in njihovih dopolnitvah, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško (Uradni list RS, št. 21/16).
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2017 dalje.
Št. 354-2/2016-O604
Krško, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.