Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

768. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen, stran 2260.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je Občinski svet Občine Komen na 17. redni seji dne 22. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen 
1. člen 
V prvem odstavku 10. člena Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15) se besedilo »prijavljeni na ZRSZ vsaj 3 mesece pred oddajo vloge« spremeni tako, da se nadomesti z »na dan oddaje vloge prijavljeni na ZRSZ«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2015-6
Komen, dne 22. marca 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.