Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

765. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku, stran 2255.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnih meril in pogojev (PMP)
Za območje urejanja IG 08-2/PP je sprejet Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto (Uradni list RS, št. 27/14, 26/15). Investitor ZRC SAZU ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je moral vložiti zahtevek za spremembo. S strani upravnega organa je bil opozorjen da nameravana sprememba – zamenjava načina ogrevanja in hlajenja, ni skladna z veljavnim odlokom, ker se spreminjajo gabariti osnovnega objekta.
2. Območje sprememb
Spremembe se bodo nanašale na tekstualni del odloka, in sicer na uskladitev 7. člena odloka znotraj območja IG 08-2/PP. Ker predmetna sprememba ne vpliva na sosednje objekte in nima vpliva na okolje se postopek izvede po skrajšanem postopku.
3. Roki za pripravo PMP
– Sklep o začetku priprave
– Objava v Uradnem listu RS in obvestilo MOP
– Priprava osnutka PMP
– Pridobivanje smernic Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev odloka – 15 dni
– Obravnava usklajenega predloga na OS in sprejem odloka
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
4. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice in pogoje ter mnenje po skrajšanem postopku v zakonsko predpisanem roku 15 dni od prejema dopisa.
– Občina Ig – oddelek za urejanje prostora.
5. Obveznosti financiranja priprave
Predmetna sprememba nima finančnega vpliva, saj se nanaša samo na tekstualni del odloka.
6. Objava sklepa priprave
Z objavo tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017.
Št. 3500/001/2013
Ig, dne 28. marca 2017
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti