Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

758. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2249.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 17. redni seji dne 22. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra:
– parc. št. 3638/2 k.o. 1724 – Brezovica (ID 5949735), v izmeri 17 m2
– parc. št. 3638/5 k.o. 1724 – Brezovica (ID 6062442), v izmeri 22 m2.
2. člen 
Navedeni nepremičnini s tem sklepom postaneta last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
3. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Brezovica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7/2017
Brezovica, dne 22. marca 2017
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.