Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci, stran 2243.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 22. seji dne 16. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci 
1. člen 
VPravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 30/12) se spremeni prva alineja prvega odstavka 4. člena tako, da se glasi;
»– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in imajo sedež oziroma podružnico v Občini Beltinci ter v Občini Beltinci pretežno izvajajo svojo športno dejavnost, v katero je aktivno vključenih najmanj 70 % članov iz Občine Beltinci in imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu ter plačani članarini in ustrezno registrirano športno dejavnost,«.
2. člen 
V Merilih, pogojih in normativih za izvajanje letnega programa športa v Občini Beltinci, ki so kot sestavni del Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci opredeljena v 15. členu in so priloga pravilnika, se spremeni peti odstavek II. poglavja z naslovom; Razvrstitev športnih društev v skupine in razrede, na način, da po novem glasi;
»Vlagatelji za sofinanciranje programov športa iz 2. skupine in vlagatelji za sofinanciranje programov športa iz 3. skupine, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športi in ki v svoje programe vključujejo manj kot 70 % udeležencev, ki so občani Občine Beltinci, niso upravičeni do sofinanciranja.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2017-22-243/VI.
Beltinci, dne 16. marca 2017
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.