Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

752. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019«, stran 2242.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 28. marca 2017 sprejel
S K L E P 
o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019«
1. 
Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ankaran za obdobje 2017–2019, št. 28/001-17, marec 2017.
2. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 35404-3/2017(3)
Ankaran, dne 28. marca 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
In base dell'articolo 17 dello statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15) e del primo comma dell'articolo 5 del Decreto sulla metodologia per la formazione dei prezzi per i servizi pubblici comunali per la protezione ambientale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/22), il Consiglio del Comunale di Ancarano, durante la seduta del 28 marzo 2017 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
di approvazione dello »Studio sulla determinazione dei prezzi dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune Città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il triennio 2017–2019«
1. 
Viene approvato lo Studio sulla determinazione dei prezzi dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune Città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il triennio 2017–2019, num: 28/001-17, marzo 2017.
2. 
Tale delibera entra in vigore immediatamente.
N. 35404-3/2017(3)
Ancarano, 28. marzo 2017
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
Sotto l´autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost