Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2017, stran 2239.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, februar 2017 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2017 v primerjavi z januarjem 2017 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2017 je bil 0,005.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2017 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,007.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2017 v primerjavi z januarjem 2017 je bil 0,010.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2017 je bil 0,004.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2017 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,022.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,002.
Št. 9621-60/2017/5
Ljubljana, dne 21. marca 2017
EVA 2017-1522-0008
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije