Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

746. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru izvajalcev laboratorijske medicine, stran 2239.

  
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) in 8. člena Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (sprejet na 11. seji skupščine 9. 6. 2006) je skupščina Zbornice laboratorijske medicine Slovenije na 22. seji dne 14. 2. 2017 v soglasju z ministrico za zdravje sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o registru izvajalcev laboratorijske medicine 
1. člen 
V Pravilniku o registru izvajalcev laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 113/06) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci laboratorijske medicine (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki morajo biti vpisani v register, so:
– specialisti medicinske biokemije in
– drugi izvajalci, ki delajo na področju laboratorijske dejavnosti, z univerzitetno izobrazbo: magistri farmacije, univerzitetni diplomirani kemiki, univerzitetni diplomirani biokemiki, univerzitetni diplomirani biologi, univerzitetni diplomirani mikrobiologi, doktorji medicine in doktorji veterinarske medicine,
– drugi izvajalci, ki delajo na področju laboratorijske dejavnosti, z ravnjo izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza vsaj izobrazbi druge stopnje: magistri farmacije, magistri biomedicine, magistri kemije, magistri biokemije, magistri biologije, magistri mikrobiologije, doktorji medicine in doktorji veterinarske medicine.«.
2. člen 
V 5. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-37/2016
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
EVA 2016-2711-0032
mag. Barbara Možina l.r.
Predsednica 
Zbornice laboratorijske medicine 
Slovenije 
 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost