Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

735. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, stran 2132.

  
Za izvajanje 42. člena in v zvezi s 45.a členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 – ZdZPZD) ter za izvajanje tretjega odstavka 53. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS – E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/10).
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2017/1
Ljubljana, dne 21. marca 2017
EVA 2017-2711-0017
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje