Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

533. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1622.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 16. februarja 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljišču parc. št. 1495/5 k.o. Levec.
II. 
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1495/5 k. o. Levec vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-00-0002/2015
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.