Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

532. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 1621.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec 
I. 
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini:
– 15,86 € za opravljeno uro storitve na delavni dan,
– 20,11 € za opravljeno uro storitve na državni praznik ali dela prostega dne in
– 19,40 € za opravljeno uro storitve na nedeljo.
II. 
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je:
– 10,10 € za opravljeno uro storitve na delovni dan,
– 12,65 € za opravljeno uro storitve na državni praznik ali dela prosti dan in
– 12,22 € za opravljeno uro storitve na nedeljo.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 3. 2017 dalje.
Št. 152-01-0001/2017
Žalec, dne 16. februarja 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.