Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec, stran 1619.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), Odloka o tržnem redu v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 15/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na redni 17. seji dne 16. februarja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o tržnem redu v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 15/13) v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
5. člen se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»(1) Tržnice določijo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo in upoštevanjem potreb potrošnikov in upravljavca tržnice. Obratovalni čas tržnice mora biti objavljen.
(2) Tržnice lahko obratujejo v obratovalnem času:
– v poletnem času med 7.00 do 23.00 uro,
– v zimskem času med 8.00 in 17.00 uro.
(3) Prodajalec se lahko s soglasjem upravljavca dogovori za prodajo tudi izven določenega obratovalnega časa.
(4) Obratovalni čas vaških tržnic določijo krajevne skupnosti oziroma drugi organizatorji, po predhodnem soglasju Občine Žalec.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 333-03-0012/2017
Žalec, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.