Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

506. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila, stran 1590.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P 
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo), katerega je izdelalo podjetje RC Planiranje d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, Celje, pod številko projekta 783/16, februar 2017. Dopolnjen osnutek obravnava tudi izgradnjo dela nove lokalne ceste za navezavo naselja proti Globokem.
Prav tako se razgrne okoljsko poročilo, 311/16 januar 2017 IPSUM Domžale d.o.o.
Postopek prostorskega dokumenta, je bil uveden s sklepom župana, objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/16.
Kompleks za realizacijo vseh posegov zajema območja s pripadajočo infrastrukturo ter obsega sledeča zemljišča:
– cele parcele št.: *164/2, 1377/2, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1382/5, 1382/6, 1383/15, 1481/1, 1483/8, k.o. Rimske Toplice;
– dele parcel št.: 1063/2, 1382/4, 1383/14, 1481/1, k.o. Rimske Toplice;
– cele parcele št.: 802/2, 806/7, 807/5, 807/7, 807/9, 808/7, 808/10, 808/11, 808/4, 808/7, 808/8, 824/13, 824/25, 824/26829/10, 829/11, 829/4, 846/17, 849/2, 948/17, 969/6, 971/3, 971/8, 971/9, 984/14, 984/16, 984/18, 984/19, 992, k.o. Plazovje;
– dele parcel št.: 826, 985, 799/2, 808/1, 808/12, 808/2, 808/5, 824/14, 825/1, 825/7, 825/8, 829/3, 841/1, 846/11, 846/12, 846/14, 846/18, 846/9, 979/3, k.o. Plazovje.
Površina območja meri ca. 8,90 ha.
II. 
Dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo), z okoljskim poročilom se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško v preddverju Urada župana in v prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Aškerčeva ulica 6, Rimske Toplice.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 6. marca 2017 do 6. aprila 2017. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila bo možen v delovnem času občinske uprave in uradnih urah KS Rimske Toplice. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Aškerčeva ulica 6, Rimske Toplice in to v sredo 22. marca 2017 ob 18. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek odloka in okoljsko poročilo bosta prikazana tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.
III. 
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku in okoljskemu poročilu dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 6. aprila 2017. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada župana in prostorih Krajevne skupnosti Rimske Toplice) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Št. 3504-1/2016
Laško, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost